Thi đua khen thưởng cách nhìn chưa thấu đáo

Thi đua khen thưởng cách nhìn chưa thấu đáo

Lượt xem:

“Người tốt thường có lòng tự trọng nên không đi xin bằng khen. Chúng ta phải tìm đến họ để khen thưởng kịp thời, các cơ quan chuyên môn phải làm việc này”. Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương ngày hôm qua ( 23/2). Có lẽ trong tiếng Việt, hiếm có từ... ...